Algemeen ivm groot-onderhoud Leyhof

Tijdens het openbare deel van de ALV barstte de Buit uit zijn voegen! Ik maakte me zorgen dat er niet zoveel mensen zouden zijn
en dat de mensen van de gemeente voor niets zouden komen. Die angst is volkomen ongegrond geweest!
We kwamen al snel zitplaatsen te kort en even later was er zelfs gebrek aan staanplaatsen.
Excuses als u er niet bij kon, deze toeloop hadden wij echt niet voorzien. Het geeft echter aan hoe zeer de kwestie “Groot Onderhoud Leyhof” leeft.
Dhr. Stafleu hield een presentatie waarin de planning en de werkzaamheden werden toegelicht.
Er zijn veel vragen gesteld, suggesties gedaan en zorgen gedeeld. De vraag naar de oorzaak van de grote mate van verzakken wordt verklaard
uit de samenstelling van de bodemlagen. Omdat met name de kant van de Leyhof naast de Boterhuispolder zo gezakt is werd de vraag gesteld
of daar misschien sprake van een relatie is. Het grondwaterpeil heeft ook invloed op het inklinken van het veen.

Het feit dat de straat op bepaalde delen van de wijk tot 80 cm gezakt is heeft direct gevolgen voor de bewoners.
Als de straat weer op de oorspronkelijke hoogte gelegd gaat worden, dan moet je met je tuin en/of pad naar de voordeur wel mee.
Dat betekent dat de huisaansluitingen van gas, water, energie, telefoon, datakabel, riolering en hemelwaterafvoer aangepast moeten worden.
De tuin rondom bomen, struiken en planten kan niet zomaar 80 cm worden opgehoogd. De wortels komen dan veel te diep te liggen
dus ze moeten er uit gehaald en opnieuw geplant worden. In principe is de huiseigenaar verantwoordelijk voor zijn eigen grond en alles wat daar in ligt.
De planning is dat in maart 2018 de eerste werkzaamheden zullen starten en dat eind 2019 het werk klaar is.
Daarna beginnen in 2020 de voorbereidingen voor de aanleg van de Leidse Ring.
Voorlopig zullen we in de Leyhof overlast hebben van diverse werkzaamheden.

Advies:

Het is belangrijk om met uw buren in gesprek te gaan. Niet alleen de buren naast u, maar bij brandpoorten ook met de buren achter u.
Naast elkaar liggende percelen zullen gelijktijdig aangepakt moeten gaan worden. Bij groot hoogte verschil is dat onvermijdelijk.
Het blokje “Dijkwacht 60-86” heeft al overleg gehad met elkaar; nog niet met de achterburen i.v.m. de brandpoort.
Lees hun ervaringen en doe daar uw voordeel mee.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Sponsors

   
  Results! Personal Training
  Van Egmond Administraties
  Meerburg Bouw
  Holle Bolle Gijs
  Blauwe Roos
  MHPL