Home

Groot Onderhoud Leyhof

Het Groot Onderhoud Leyhof is 20 augustus daadwerkelijk gestart.
Volg elders op deze website (Groot Onderhoud Leyhof) de voortgang van de werkzaamheden!


Kort bericht van de energieambassadeurs

Sinds de voorlichtingsbijeenkomst voor Leyhof op 30 oktober 2018 hebben de energie ambassadeurs van zone 2 (Buitenhof en Leyhof)niet stilgezeten. In de afgelopen periode hebben we onze kennis kunnen verdiepen door diverse instructieavonden te volgen. Deze kennis is nodig om de bewoners beter te kunnen adviseren bij het bereiken van besparingen, het verduurzamen van hun huis en/of het zelf opwekken van energie.

Momenteel zijn we druk met het voorbereiden van de voorlichtingsavond voor de wijk Buitenhof. Deze avond wordt op woensdag 27 maart gehouden in de openbare basisschool De Hobbit. Bewoners van de Leyhof kunnen zich ook aanmelden voor deze avond via het e-mail adres van de energieambassadeurs (eas2@goedleiderdorp.nl ).

Als beide wijken van zone 2 de algemene voorlichting hebben ontvangen is de volgende stap een meer specifieke voorlichting, waarbij per type huis (of groep) huizen wordt aangegeven welke concrete maatregelen er kunnen worden getroffen. Om zelf snel een idee te krijgen wat er voor besparingen er mogelijk zijn bij uw eigen huis, kunt u een kijkje nemen op de website www.energiebespaarders.nl .

Andere nuttige websites, naast onze www.goedleiderdorp.nl  zijn; www.zonatlas.nl Hier kunt u zien of uw dak gunstig ligt voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor een overzicht van de beschikbare subsidies kunt u www.mijn.rvo.nl raadplegen.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij één de energie ambassadeurs van zone 2. Lodewijk van Aernsbergen, Henri Vorst, Ronald van der Weg, Patrick Mesman en Bram Hoonhout. Het makkelijkst is om een e-mail te sturen naar onze mailbox eas2@goedleiderdorp.nl .

 


Nieuwjaarsborrel 2019

 

 

 

 

 

 

 

 


Op zondag 6 januari stond de tent om 16.30 uur al te wachten op de gasten die zouden gaan komen.
Dat is altijd spannend!! Wie komt er wel en wie komt er niet…
Deze keer waren de weergoden ons gunstig gestemd; daar kon het niet aan liggen.
Even na “openingstijd” kwamen de eerste gasten al aangelopen, en daarna volgen er nog véél meer.
Het was lekker druk en de champagne vloeide rijkelijk. Het werd enorm gezellig.

Traditioneel speechte Paul en nam de burgemeester het over. Zie foto.

 

Op haar humorvolle manier vertelde zij o.a. dat vroeger
een groot deel van Leiden nog bij Leiderdorp hoorde. Ook liet zij weten dat zij elk jaar
tijdens de jaarwisseling met een surveillance auto
van de politie meerijdt om met eigen ogen te zien wat er zoal gebeurt in haar gemeente.
Gelukkig vielen dit jaar de problemen erg mee.
Dat geldt helaas niet overal…. Iedereen heeft de vreugdevuren en de van Scheveningen en de gevolgen kunnen zien.
Wij ontvingen van de burgemeester een echte Leiderdorpse vlag. dat was al eerder beloofd, maar nu bracht ze hem mee.
Op foto 3 wordt het doek bevestigd.
Hartelijk dank daarvoor; we zullen de vlag bij onze evenementen gaan gebruiken, naast onze eigen vlag

 


Nieuwe ontwikkelingen bij de Leidse Ring Noord!

Het is al weer ruim anderhalf jaar geleden dat de gemeenteraad van Leiderdorp na een lange discussie de kaders omtrent de Leidse Ring Noord heeft vastgesteld in een Kaderbesluit.  Inmiddels is er per 8 februari jl. op initiatief van de gemeentelijke projectgroep Leidse Ring Noord een informatie\inspraak bijeenkomst geweest  over de inpassing van de Leidse Ring Noord (LRN) ter hoogte van de Oude Spoorbaan. Tijdens deze bijeenkomst werden wij wederom verrast met nieuwe ingrijpende wijzigingen op het ontwerp van de LRN Oude Spoorbaan.

 In juli 2016 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp in een Kaderbesluit ingestemd met het voorstel van VVD Wethouder Kees Wassenaar om bij uitvoering van de vernieuwde LRN  80 km/h te gaan rijden op de Oude Spoorbaan (waar nu nog een snelheidslimiet van 50 km/h geldt). U kunt zich wellicht nog herinneren dat een grote groep bewoners langs het tracé zich tegen 80 km/h heeft verzet en als compromis 60 km/h heeft voorgesteld. Dit om het zicht-belemmerende effect van geluidsschermen te voorkomen en de luchtkwaliteit op peil te houden.

Lees meer hierover op deze website bij het item “Leidse Ring”.

 

 

 

 

 

 

 



Reageren is niet mogelijk

 • Sponsors

   
  Jasper Anker
  Gemiva Zorgboerderij
  Results! Personal Training
  Van Egmond Administraties
  Kwakernaak Kaas
  Meerburg Bouw
  Holle Bolle Gijs
  blauwe roos
  MHPL