Voortgang werkzaamheden

In het voorjaar zijn in de Leyhof de voorbereidingen van het Groot Onderhoud al zichtbaar geworden.
De Bomenbank heeft zijn werk gedaan voordat de vogeltjes gingen nestelen. Daar was goed rekening mee gehouden.
Bomen die vervangen gaan worden zijn reeds afgezaagd. De Schildwacht bijvoorbeeld is er een stuk kaler op geworden.
Maar dat geldt overal waar na de werkzaamheden de nieuwe bomen worden geplant.
Aan de Dijkwacht zijn de lindebomen verplant. Deze staan al op de juiste plaats en op de nieuwe hoogte.
De bomenbank zorgt ervoor dat de bomen regelmatig water krijgen. Dat hebben we al een paar keer gezien.

Op 25 juni gaat aannemer Van der Meer beginnen met het aanbrengen van piketpaaltjes. (zie brief gemeente)
Volgens de planning gaat men in het derde kwartaal van dit jaar beginnen met de werkelijke werkzaamheden.
Fase 1A gaat starten in het Ovaal; achteraan de Dijkwacht.
Halverwege dat deel van de Dijkwacht komen een aantal (tijdelijke?) extra parkeerplaatsen.

Zoals bekend stelt de gemeente zand en grond voor de voortuinen beschikbaar.
Dit geldt echter alleen als u gelijktijdig met de werkzaamheden in uw straat uw eigen tuin ophoogt.
De aannemer heeft een “tuinmenu” ontwikkeld.
Dit is een formulier waarin zij een aantal werkzaamheden op uw eigen grond aanbieden.
Hier kunt u wel of geen gebruik van maken.
Nadat u het tuinmenu invult en opstuurt neemt Van der Meer contact met u op om de kosten voor u te berekenen.
Op de website van de aannemer staat veel informatie over de komende werkzaamheden.
Voor informatie van de gemeente kijkt u op de gemeentesite.

Zodra de werkzaamheden gestart zijn zal vanaf week 34 elke woensdagmiddag spreekuur zijn in de bouwkeet.
Daar kunt u terecht met vragen aan de aannemer. Zie voor details de site van de aannemer.

Update:

 

 

 

 

 

 


Eind juni 2018 zijn op veel plaatsen in de Leyhof piketpaaltjes geplaatst. Dit zijn houten paaltjes met een stukje geel aan de bovenkant.
Deze paaltjes geven aan tot op welke hoogte de straat opgehoogd gaat worden. Dat is best schrikken! Wat een verschil!!
Als je dat ziet wordt het meteen duidelijk dat je met je eigen tuin echt mee omhoog moet.

Begin augustus 2018 is Van der Meer begonnen met de voorbereidende werkzaamheden in de Dijkwacht.
Zij hebben een flink aantal rijplaten neergelegd. Deze gaan dienen als tijdelijke parkeergelegenheid bedoeld voor 35 auto’s.
Als vanaf 20 augustus de werkzaamheden in het Ovaal (Dijkwacht nr. 146 t/m nr. 188) gaan beginnen
kunnen de bewoners niet meer in hun straat parkeren. Daar zijn deze rijplaten voor bedoeld.
Als later het stuk Dijkwacht (nr. 88 t/m nr. 144) wordt opgehoogd dan kunnen deze bewoners de rijplaten gebruiken.
Daarna kunnen de bewoners van andere delen van de Leyhof er gebruik van maken.
Het betekent voor de bewoners een stukje verder lopen dan dat men gewend is.
Het blijft een alternatief, maar het is maar tijdelijk. Wel fijn dat er extra plaatsen gemaakt worden!

 

Update:


Op 20 augustus is aannemer Van der Meer gestart met de werkzaamheden. De bouwkeet is geplaatst op de hoek Schildwacht-Dijkwacht.
Daar is elke woensdag inloop-spreekuur van 13.00 uur tot 14.00 uur. Hier kunt u met vragen en suggesties terecht zonder een afspraak te maken.
De tijdelijke parkeerplaats wordt al gebruikt. De plekken zijn bereikbaar vanaf de Dijkwacht, maar ook vanaf de Jacoba van Beierenlaan.
Op 21 augustus zijn de graafwerkzaamheden al goed zichtbaar in “het Ovaal”.
De bewoners die gebruik willen maken van het aanbod van zand en grond van de gemeente moeten dat aangeven bij dhr. Stafleu van de gemeente Leiderdorp.
Email dhr. Stafleu: d.stafleu@leiderdorp.nl
De gemeente zorgt dan voor een formulier waarop bepaald wordt hoeveel zand/grond nodig is.
Voor het gebruik maken van het tuinmenu verwijs ik u naar de website van Van der Meer.


Update: 26 augustus 2018.
Eind van de week waren de eerste resultaten van de werkzaamheden al zichtbaar.
Aan één kant van het ovaal waren de plaatsjes tussen de bergingen vóór de huizen al op hoogte gebracht
en opnieuw bestraat. Wat we niet meer kunnen zien is de riolering die vanaf het huis naar het hoofdriool loopt.
Die is bij veel bewoners opgehaald.
Om de huizen in te kunnen komen heeft de aannemer rubberen loopmatten neergelegd.
Dan kan het zand dat je mee naar binnen loopt nog een beetje beperkt blijven.
Hopelijk komt er niet teveel regen op dit moment.


Update 1 oktober 2018
De bewoners aan het Ovaal zullen wel blij zijn dat de werkzaamheden in hun deel van de wijk bijna klaar is.
Het ziet er schitterend uit! De stoepjes tussen de bergingen zijn weer strak betegeld en het middenstuk is
ook bijna klaar. Hier en daar moet nog een passtukje gemaakt worden om het straatwerk helemaal dicht te krijgen.
We hoorden wel van de straatmakers dat ze erg verwend zijn in het Ovaal. Tijdens de warme dagen werden ze verwend met koude drankjes. Soms waren er warme broodjes en heel soms zelfs pannenkoeken. Alle lekkers werd zeer op prijs gesteld! Maar het is hard werken hoor; de hele dag op je knietjes en dat een paar weken lang onder een brandende zon…
Binnenkort zijn ze aan het rechte stuk van de Dijkwacht toe. Vanaf nummer 142 t/m 88. Dat zal minder snel gaan omdat er dan ook veel particulier werk bij komt. Als u daar woont: heeft u het tuinmenu al ingeleverd en al zand/grond besteld?

 


Update 28 oktober 2018
De bewoners die op de Dijkwacht wonen vanaf nummer 142 zijn nu aan de beurt.
De straatstenen zijn eruit gehaald en er is een hele grote berg zand aangebracht. Iedere keer weer verbaas ik me
over het enorme hoogteverschil. Nu zie je ook de diepte waarop de tuinen van de bewoners liggen.
Niet iedere bewoner is even tevreden met de wijze waarop de gemeente de eigenaars is tegemoet getreden.
Bewoners hebben veel werk en/of veel kosten om de tuin weer op orde te krijgen.
Velen van hen hadden simpele aanpassingen gedaan om hun huis weer in te komen en vinden deze rigoureuze aanpak niet nodig.

 


 

 

 

 

 

 

 


Niet alleen aan de huizenkant zie je de verschillen ontstaan; ook de oever van de vijver ontkomt niet aan de verhoging.
De wallenkant wordt opgehoogd met zwarte grond, zodat daar straks weer gras kan gaan groeien. De banden die het zand van de grond gescheiden moeten houden geven aan tot op welke hoogte de straat straks zal gaan komen. Het zal nog wel even duren voordat we ook hier kunnen zeggen: “het is mooi geworden”.


 

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk

 • Sponsors

   
  Jasper Anker
  Gemiva Zorgboerderij
  Results! Personal Training
  Van Egmond Administraties
  Kwakernaak Kaas
  Meerburg Bouw
  Holle Bolle Gijs
  blauwe roos
  MHPL